Výuka

Diagnostická triáda V současné době se jako nejdůležitější ukazuje rozdělení bolestí dolních zad na podkladě tzv. diagnostické triády

Myoskeletální medicína (lat. myos = sval, skeleton = kostra) se zabývá diagnostikou a neoperační léčbou páteře, kloubů a měkkých tkání, které mají souvislost s pohybovým aparátem člověka.[1] Svými vyšetřovacími postupy myoskeletální medicína odhaluje různé příčiny bolestí či problémů hybnosti v oblasti páteře, kloubů, svalů, šlach, fascií aj. Je...

Neodolpasse je bezpečný přípravek v krátkodobé léčbě bolesti


Neodolpasse obsahuje kombinaci známých účinných látek, a sice nesteroidního antiflogistika diklofenaku (v dávce 75 mg) a centrálního myorelaxancia orfenadrinu (v dávce 30 mg). Používá se především v léčbě kostní, kloubní a svalové bolesti, u spasmů, vertebrogenního algického syndromu a v terapii pooperační bolesti. Podává se v intravenózní infuzi po dobu 60-90 minut za monitorování základních životních funkcí, délka léčby je 5 až 10 dní. Denní dávka je jedna infuze o objemu 250 ml, výjimečně lze podat dvě infuze za den s odstupem 8 hodin.

Diklofenak, je-li podávaný krátkodobě, patří mezi nejbezpečnější NSAID. Vzhledem ke krátkodobému intravenóznímu podání zde odpadají gastrointestinální a kardiovaskulární obavy. Orfenadrin je centrálně působící látka. Jeho bezpečnostní profil odpovídá ostatním myorelaxanciím, dávka je však nízká. Kombinace diklofenaku s orfenadrinem ruší bludný kruh mezi bolestí a svalovou kontrakcí (bludný kruh bolesti). Fixní kombinace proto zajišťuje optimální účinnost. Lékaři se při podávání Neodolpasse nejvíce obávají krvácení a poklesu krevního tlaku.

Neodolpasse lze při krátkodobém podávání považovat za bezpečný přípravek v léčbě bolesti. Dodržet je třeba kontraindikace, které zahrnují přecitlivělost na jednotlivé složky přípravku, akutní cerebrovaskulární krvácení, myastenickou krizi, hepatorenální selhání a věk do 10 let, alergickou reakci na kyselinu acetylsalicylovou, nějakou poruchou krve, tachykardie, 1 trimestr gravidity.

Intravenózní (nitrožilní) podání:

Obvyklá dávka pro dospělého pacienta (ve věku 18 let a staršího) je 250 ml infuze na den. Ve výjimečných případech je možné podat 2 infuze po 250 ml na den, pokud se dodrží interval mezi oběma infuzemi alespoň 8 hodin.

Doba infuze 250 ml je 1,5 až 2 hodiny.

Obecně nesmí doba trvání léčby překročit 7 dní.