Ceník výkonů nehrazených pojišťovnami

Ceník platný od 1.1. 2024

Profesní pracovně - právní prohlídka - vstupní:                                                  

500 Kč

Periodická, výstupní či mimořádná prohlídka pro zaměstnavatele

500 Kč

Potravinářský průkaz

500 Kč

Řidičský, zdravotní, profesní, zbrojní průkaz

500 Kč

Potvrzení pro seniory k řízení motorového vozidla ve věku 65, 68, 70,..á 2 roky

350 Kč

Vyšetření na vlastní žádost či pro jiné účely

1100 Kč

Konzultace před vlastním vyšetřením nehrazeno ZP

550 Kč

Pro veřejné instituce

 na žádost jiných institucí (soudy, PČR,..)  

 dle sazebníku Kč

Zpráva pro pojišťovnu: hodnocení úrazů, sepsání pojistky, bodové hodnocení následků pracovního úrazu, bolestné dle náročnosti    

600 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace 

400 Kč

Administrativní úkon na žádost pacienta

400 Kč

Očkování aplikace

Očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění + cena očkovací látky

400 Kč

Cílený obstřik páteře (PRT)

900 Kč

Infuze vit. C - jedna dávka aplikace i.v.


1000 Kč

Analgetická infuzní terapie - jedna dávka i.v.

celkově 7-10 x, léčba bolestivých stavů pohybového aparátu

550 Kč

vyšetření na vlastní žádost pacienta  EKG

250 Kč

CRP

450 Kč

Test okultního krvácení                                                                                        

250 Kč

vyšetření glukometrem - hladiny cukru

100 Kč

kopie 1 stránky A4

5 Kč

vyšetřeníí pro KLL


400 Kč


Nadstandardní péče po domluvě

MUDr.D. Kačaras
MUDr.D. Kačaras

info@medikapraktik.cz

Cena je vypočtena: dle bodů za provedený výkon x 1,5