Ceník výkonů nehrazených pojišťovnami

od 1. 1. 2024 dochází k částečnému promítnutí inflace za posledních 18 měsíců do cen. Cena za pracovně právní služby se tak ročně zvýší o 12 %


Ceny platí do 31.12.2023

Profesní pracovně - právní prohlídka - vstupní:                                                  

450 Kč

Periodická, výstupní či mimořádná prohlídka pro zaměstnavatele

400 Kč

Potravinářský průkaz

400 Kč

Řidičský, zdravotní, profesní, zbrojní průkaz

400 Kč

Potvrzení pro seniory k řízení motorového vozidla ve věku 65, 68, 70,..á 2 roky

300 Kč

Vyšetření na vlastní žádost či pro jiné účely

1000 Kč

Konzultace před vlastním vyšetřením nehrazeno ZP

500 Kč

Pro veřejné instituce

 na žádost jiných institucí (soudy, PČR,..)  

 dle sazebníku Kč

Zpráva pro pojišťovnu: hodnocení úrazů, sepsání pojistky, bodové hodnocení následků pracovního úrazu, bolestné dle náročnosti    

300 až 500 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace 

300 Kč

Administrativní úkon na žádost pacienta

200 Kč

Očkování aplikace

Očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění + cena očkovací látky

150 Kč

Cílený obstřik páteře (PRT)

800 Kč

Infuze vit. C - jedna dávka aplikace i.v.


600 Kč

Analgetická infuzní terapie - jedna dávka i.v.

celkově 7-10 x, léčba bolestivých stavů pohybového aparátu

500 Kč

vyšetření na vlastní žádost pacienta  EKG

200 Kč

CRP

150 Kč

Test okultního krvácení                                                                                        

150 Kč

vyšetření glukometrem - hladiny cukru

30 Kč


Nadstandardní péče po domluvě

MUDr.D. Kačaras
MUDr.D. Kačaras

info@medikapraktik.cz