Diagnostická triáda bolesti

10.04.2022

Diagnostická triáda V současné době se jako nejdůležitější ukazuje rozdělení bolestí dolních zad na podkladě tzv. diagnostické triády  

  1. prosté BZ 
  2.  nervové kořenové bolesti 
  3.  závažná onemocnění páteře 

Prosté bolesti zad - jsou charakterizovány mechanickými bolestmi (muskuloskeletální původ), bolest je typicky nociceptivní. Lokalizace je zejména v lumbosakrální oblasti. Věkově jsou pacienti v aktivním pracovním věku (20-55 let). Pacient se cítí převážně dobře. Prosté BZ mají většinou dobrou prognózu (90 % nemocných se uzdraví do 6 týdnů). 

Nervové kořenové bolesti - jejich zdrojem je nejčastěji výhřez disku, stenóza či jizva s útlakem nervového kořene. Typická je jednostranná bolest dolní končetiny s parestéziemi a necitlivostí odpovídající segmentu postižení. Bolest je typicky neuropatická (ostrá, vystřelující, pálivá) a je horší než prostá bolest zad, jsou známky nervového postižení s motorickými, senzorickými a reflexními změnami. Prognóza je zde horší (pouze asi 50 % se uzdraví do 6 týdnů). 

Závažná onemocnění páteře - na nejzávažnější stavy BZ, k nimž patří nádory, infekce, zánětlivá onemocnění, strukturální deformity-zlomeniny, rozsáhlá neurologická onemocnění (např. syndrom kaudy ekviny), je třeba pomýšlet při výskytu příznaků, které jsou v anglofonní oblasti souhrnně označovány jako tzv. red flags (červené praporky) (10). Za "red flags" je třeba považovat: věk pod 20 a nad 55 let, násilné poranění páteře, bolest hrudní páteře, jinak nevysvětlitelné bolesti břicha, zhoršení bolesti v klidu, v noci a při položení. Bolest je převážně nezávislá na pohybu (tedy


TH: Aditivní efekt má i kombinace analgetik s adjuvantními analgetiky a paracetamolu s nesteroidními antiflogistiky (NSA). Kombinace neopioidních a opioidních analgetik má aditivní účinek. Centrální myorelaxantia se používají při bolestivých kontrakturách kosterního svalstva.

. V léčení bolestí zad, zejména chronické, jsou výhodná i benzodiazepinová myorelaxantia, např. diazepam či tetrazepam, který má nejen účinek myorelaxační, ale i anxiolytický. V přehledu Cochranovy databáze.