Vertebrogenní algický syndrom ve stáří

10.04.2022

Vlevo NMR krční páteře s útlakem míchy, uprostřed a vpravo po operaci s rozšířením páteřního kanálu, přetrvává ložisko myelopatie

Rtg snímek páteře, vlevo na zadopředním degenerativní skolióza, uprostřed na bočním zvýrazněná hrudní kyfóza, vpravo klinický obraz s přední dekompenzací a ohnutím dopředu

Četné kompresivní zlomeniny při osteoporóze v hrudní páteři (šipky)