Poskytovaná zdravotní péče

1- Léčebně preventivní a dispenzární lékařská péče.

Léčebně preventivní, diagnostickou, dispenzární péči všech pacientů a zejména o pacienty s vysokým krevním tlakem, poruchou metabolismu tuků, sledování poruch a léčby funkce štítné žlázy, diabetiky včasná diagnostika a sledování pacientů s kompenzací v tabletové formě ale také nemocemi pohybového aparátu. Očkování, cílené obstřiky bederní páteře, kloubů kolen, ramen, atd.

V ordinaci disponujeme: měření TK, Holterovským tlakoměrem 24 hodinovým, glukometrem, oxymetrem, EKG přístrojem, odběrovým místem, měření ABI oscilometrickým měřením, inhalátorem, koagulometr POTC, přístroj na stanovení PCR, přístroje určené pro fyzioterapii, reflektometr na stanovení HbA1c. Léčba nemoci páteře fyzikální terapií.

Měřeny jsou u nás tzv. elementy zdravotní péče. Jsme akreditované a výukové pracoviště.

Provádíme dekompozice kvality na elementy, které se označují pojmem STANDARDY. Každý standard reflektuje element kvality poskytované péče - AKORD, VZP plus. Programy HN, diabetu atd... Má multidimeziální charakter - hodnotí se z více hledisek (např. Identifikaci jednotlivých činností. Stanovení odpovědnosti za výkon těchto činností, Zajištění koordinace mezi činnostmi. Vedení zdravotnické dokumentace, léková politika - pozitivní listy, vzdělávání pracovníků, licence lékařů, chování vůči pacientům, hygienické standardy atd... )

2 - Cílená léčba bolesti páteře

Toto vyšetření provádí prim MUDr. Kačaras s 27 letou zkušeností. Pac je vyšetřen a je mu navržena terapie s možností obstřiku, chiropraktická léčba, fyzikální terapie atd. 

3 - Fyzikální terapie

Fyzikální terapie užívá téměř většinu známých druhů energii jako terapeutický prostředek.

 1. elektrická energie elektroterapie galvan, DD proudy
 2. energie magnetického pole magnetoterapie distanční terapie
 3. TENS a Träbertovy proudy    

  Träbertovy proudy

  - projevuje se výrazným analgetickým účinkem a jeho rychlým nástupem

  - úleva se při správné aplikaci může dostavit již během a bezprostředně po aplikaci

  - intenzita tohoto druhu elektroterapie je na hranici tolerance (až podprahově algická)

  - Lokalizace EL1 - elektroda na záhlaví a dále v obl. C5- 7 (bolesti hlavy, šíje)

  - Lokalizace EL2 - elektroda v úrovni C5 - Th1 a Th3 - 5 (bolesti a poruchy prokrvení v obl. HKK)

  - Lokalizace EL3 - dolní Thp (Th 9 - 12) a L1 - 3 (lumbalgie)

  - Lokalizace EL4 - L1 - 3 a sakrum (bolesti a poruchy prokrvení DKK)

 4.  DD proudy

4 - Pracovně právní služby firmám, školám, obcím


V naší ambulanci provádíme také závodně preventivní péči. Tuto službu poskytujeme řadě podniků v našem regionu. Díky nadstandardnímu vybavení naší ambulance (např. spirometrie, pulsní oxymetrie, EKG) a přímé návaznosti na další odbornosti jako například ORL, radiodiagnostickou či plicní ambulanci jsme schopni řadu těchto vyšetření provést ve velice krátkém čase s důrazem na potřeby zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Tuto péči je povinen zajistit pro své zaměstnance každý zaměstnavatel dle zákona 20/1966 Sb. O péči o zdraví lidu. Jedná se o vstupní, výstupní a periodické prohlídky zaměstnanců, dále je možné i očkování na pracovišti a zhodnocení pracovních rizik na pracovišti atd.

Jednou ze zásadních změn, které přinesla reforma zdravotnictví, je princip svobodné volby lékaře a zdravotnického zařízení. Cílem bylo vytvořit především vztah partnerství a důvěry mezi pacienty a zdravotníky. Právo na svobodnou volbu lékaře či jiného odborného pracovníka ve zdravotnictví a zdravotnického zařízení bylo zapracováno do novely zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu (§ 9) i do zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (§ 11).

Současně jsou zákonem definovány situace, kdy je svobodná volba omezena. Týkají se osob ve vazbě nebo výkonu trestu, vojáků v činné službě a žáků vojenských škol a osob vykonávajících civilní službu. Omezení svobodné volby platí i pro závodní zdravotní služby, pro které volí lékaře zaměstnavatel. V tomto případě se však vztahuje pouze na výkony závodní preventivní péče (vstupní a preventivní prohlídky) a nijak neomezuje právo zaměstnanců si pro léčebně preventivní péči svobodně zvolit svého lékaře.

5 - Výuka a praxe budoucích lékařů

6- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.

7 - Humanitární pomoc

MUDr. Kačaras jako Lékař bez hranic pomáhá lidem v Africe.

Nemocnice v Zambii ve městě Lusaka je pojmenována po zakladateli humanitární pomoci. " Nemocnice doktora Kasiarase." 

The hospital in Lusaka, Zambia is named after the founder of humanitarian aid. "Doctor Kasiaras Hospital" 

Το νοσοκομείο στη Λουσάκα της Ζάμπιας ονομάζεται προς τιμήν του ιδρυτή της ανθρωπιστικής βοήθειας. "Νοσοκομείο Δρ. Κασιαράς" 


Publikační činnost

Publikace vydaná v roce 2018: 

Pláč z Afriky

klikněte na odkaz z knihy : Lidé bez nadějí