Základy myoskeletální medicíny

10.04.2022

Myoskeletální medicína (lat. myos = sval, skeleton = kostra) se zabývá diagnostikou a neoperační léčbou páteře, kloubů a měkkých tkání, které mají souvislost s pohybovým aparátem člověka.[1] Svými vyšetřovacími postupy myoskeletální medicína odhaluje různé příčiny bolestí či problémů hybnosti v oblasti páteře, kloubů, svalů, šlach, fascií aj. Je metodou volby např. v raných stádiích kloubních artróz, blokád, svalové ztuhlosti a dysbalance, adheze měkkých struktur aj. Poruchy a bolesti často efektivně odstraňuje.[2][3] Nepopírá své profesní meze a potřebu operačních zákroků, např. při indikaci kloubních náhrad (aloplastik). 

Nejdůležitější body anamnézy u postižení hybného systému:

 • RA: postižení hybného systému v rodině ve smyslu dědičnosti dispozic, vzor sociálního chování, endokrinopatie.
 • AO: u všech úrazů (zejména zlomenin), operací a chronických onemocnění vždy uvádět datum jejich vzniku či provedení!
 • Susp. perinatální postižení s projevy ve smyslu malé mozkové dysfunkce poškození kyčlí - více plen, m. Perthes.
 • Anginy, otitidy, TE, AE a další fokální infekce (i zubní).
 • Úrazy - okolnosti a mechanismus vzniku? DK? dopravní nehody? pády z výšky?
 • Sporty.
 • Vojenská služba u mužů.
 • Operace, hlavně břišní poloha v narkóze jako zdroj blokád páteře.
 • U žen gynekologické obtíže, insuficience funkce.
 • Ektomie v oblasti pohlavních orgánů - vliv na psychiku a vazivo.
 • Štítnice s vlivem na kostní metabolismus a lokálně na oblast krku a ramen (viscerovertebrální vztahy).
 • Glycidový metabolismus - potíže ze strany pohybového aparátu předbíhají manifestní projevy diabetu o několik let, nutné oGTT.
 • Alergie - přesně zjistit s ohledem na možnost falešné, na lokální anestetika.
 • Změny váhy - změna postavení hlavně v LS oblasti.
 • Kvalita spánku:
  • k posouzení bolesti (ruší či neruší ve spánku?)
  • při pohybu ustane (edém, pasivní překrvení)
  • předčasné probouzení (larvované deprese)
  • chronické užívání léků
  • antikonceptiva, trimepranol, centrální myorelaxantia, antidepresiva, anxiolytika
  • kortikoterapie
 • Stranová dominance (pravák, levák) - vhodné uvádět jako první v objektivním nálezu.
 • PA: vzdělání x současná funkce
 • Délka vykonávání současného zaměstnání a předchozí (přechod z úřední na fyzickou práci a opačně, změna charakteru zaměstnání jako příčina vzniku obtíží).
 • Převážný charakter pracovní činnosti.
 • SA: stav (ženatý, rozvedený, vdaná atd.).
 • U žen počet dětí a jejich věk (představa o zátěži "druhou směnou").
 • Pohybový režim pacienta!
 • (Ochota k výpovědi přímo úměrná kvalitě rodinného zázemí.)
 • NO: pozor na "naučené" popisy obtíží, využívající převážně hodnocení jiných - nutno trvat na popisu obtíží, ne jejich příčin! Ne sdělených diagnóz!
 • Časové údaje konkrétně!
 • Okolnosti vzniku prvních obtíží a jejich popis, včetně postupu a úspěchu léčby.
 • Recidivy, rozšíření bolestivých oblastí, vliv zvýšeného břišního tlaku.
 • Dosavadní léčba obtíží:
  • medikamentózní efekt?
  • fyziatrický a fyzioterapeutický efekt?
 • PN pro tyto obtíže, případně sociální úlevy (ZPS, DIČ, DI, ZTP apod.), lázeňské pobyty, u úrazů zda jde o pracovní.
 • Charakter současných obtíží - popis, v případě dekompenzace chronických obtíží pátrání po příčině dekompenzace:
  • úlevová poloha, poloha během spánku,
  • zhoršující a zlepšující faktory.