Informace pro pacienty

Smluvní zdravotní pojišťovny

Struktura našeho zdravotního zařízení 
Medika Praktik s.r.o. 

Ambulance všeobecného a závodního lékaře a specializované léčby bolesti zad a diagnostika a léčba skolióz.

Fyzikální léčba - ultrazvuk, magnetoterapie, analgetické proudy v Zábřehu. Vše  přímo u praktického lékaře.

Výuka studentů na lékařské fakultě 

Specializovaná léčba bolesti zad a skolióz 

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků