Etický kodex našeho CPAP

  1. Na prvním místě je zdraví, kvalitní a dostupná zdravotní péče o nemocné.

  2. Dbáme současně, aby nedošlo k poškození zdraví zdravotníků.

  3. Dodržujeme  čistotu a hygienická opatření, která nás všechny chrání.

  4. Léčíme dle nejnovějších poznatků moderní medicíny, vzděláváme se.

  5. Jsme pečliví, svědomití a všichni máme příslušné licence VPL.

  6. Říkáme pravdu pacientům a respektujeme jejich názory.

  7. Každý zaměstnanec má nárok na spravedlivý plat i odpočinek.

  8. Jsme  proaktivní a pomáháme ordinaci v rozvoji.

  9. Vážíme  si naší profese, a proto o Vás pečujeme se vší odpovědností.

  10. Vedoucí pracovník odpovídá za kvalitu zdravotní péče a také dbá, aby ambulance prosperovala.