Mini invazivní léčba páteře za kontroly sonografie

Mini invazivní výkon znamená, že při zákroku se neprovádí "otevřený přístup" jako je tomu u klasické operace páteře. Namísto toho je vytvořeno jedno pracovní místo pro výkon pomocí spinální jehly za kontroly sonografie. Následně se provádí cílený obstřik nervů disků, kloubu či facet atd. s cílem eradikace bolesti. Technologie ACP.