Miniinvazivní léčba páteře

Miniinvazivní výkon znamená, že při zákroku se neprovádí "otevřený přístup" jako je tomu u klasické operace páteře. Namísto toho je vytvořeno jedno pracovní místo pro výkon pomocí spinální jehly za kontroly CT či sonografie. Následně se provádí cílený obstřik nervů disků, kloubu či facet atd s cílem eradikace bolesti. Technologie ACP.