Léčba vysokého krevního tlaku


Léky na hypertenzi (vysoký krevní tlak) se dělí na několik kategorií, které se liší svým mechanismem účinku a zaměřením:

Diuretika - tyto léky zvyšují množství moči, které tělo vylučuje, což snižuje objem krve v cévách a tím i krevní tlak.

Beta-blokátory - tyto léky snižují srdeční frekvenci a sílu srdce, čímž snižují krevní tlak.

Inhibitory ACE (angiotenzin konvertující enzym) - tyto léky snižují hladinu angiotenzinu II, který způsobuje zúžení krevních cév a zvyšuje krevní tlak.

Antagonisty kalciových kanálů - tyto léky uvolňují svalovou tkáň v krevních cévách, což snižuje krevní tlak.

Antagonisty receptoru angiotenzinu II - tyto léky blokují účinek angiotenzinu II na krevní cévy, což snižuje krevní tlak.

Centrální sympatikomimetika - tyto léky ovlivňují nervový systém a snižují aktivitu sympatického nervového systému, což vede ke snížení krevního tlaku.

Vasodilatancia - tyto léky uvolňují svalovou tkáň v krevních cévách, což rozšiřuje cévy a snižuje krevní tlak.

...