U nemocných s projevy covidu-19 je základem terapie symptomů podle jejich tíže:

 • antipyretika se podávají při teplotě nad 38 °C, v dostatečné dávce, často se střídáním přípravků v průběhu dne a vždy s respektováním kontraindikací: o paracetamol; u dospělého pacienta 500-1000 mg v intervalu 4-6 hodin, s maximální denní dávkou 4 g; u dětí jednotlivá dávka 10-15 mg/kg s denním maximem 60 mg/kg. Pacienta je třeba upozornit na obsah paracetamolu v kombinovaných přípravcích
 • ibuprofen; u dospělých osob v dávce 400 mg v intervalu 6 - 8 hodin, s maximální denní dávkou 1200 mg. U dětí jednotlivá dávka 5-10 mg/kg, maximální denní dávka nemá přesáhnout 40 mg/kg
 • metamizol; v dávce 500 mg 3-4krát denně, nejvýše 4 g denně, u dětí 8-16 mg/kg a dávkuo kyselina acetylosalicylová; u dospělých dávka 500-1000 mg v intervalu 4-8 hodin, nejvýše 4 g denně. Má také účinky protizánětlivé a protisrážlivé. Není vhodná u osob léčených p.o. antikoagulancii. U dětí se nepodává
 • při léčbě horečky a/nebo bolesti lze kombinovat paracetamol a jedno z nesteroidních antirevmatik; kombinace dvou a více nesteroidních antirevmatik vhodná není.
 • antitusika v dostatečné dávce v případě suchého dráždivého kašle: codein (15-30 mg 3-4krát denně, nejvýše 120 mg za den), dextromethorfan, butamirát, dropropizin, levodropropizin; v případě potřeby v kombinaci s expektorancii
 • mukolytika v případě vlhkého, produktivního kašle: acetylcystein, erdostein, ambroxol
 • bronchodilatancia: salbutamol a další rychle působící bronchodilatancia v ručním inhalátoru případně přes spacer
 • inhalace při nedostatečném účinku bronchodilatační či expektorační léčby v orální formě či ve spreji
 • dekongesční a jiná nosní léčiva k lokální aplikaci: oxymetazolin, xylometazolin, nafazolin, tramazolin, fenylefrin; obvykle nejvýše 1 týden
 • analgetika: výše uvedená antipyretika mají i analgetický účinek, lze je kombinovat např. s tramadolem či codeinem
 • oxygenoterapie je indikována při SpO2 <93 %, s cílovou hodnotou v rozmezí 93-97 %; je obvykle důvodem k hospitalizaci. U pacientů s chronickou respirační insuficiencí jsou práh pro zahájení oxygenoterapie i cílové rozmezí nižší (tito pacienti běžně tolerují hodnoty SpO2 88-92 %)
 • adekvátní hydratace s cílem vyrovnané tekutinové bilance, dostatečná výživa
 • zvlhčené prostředí, časté větrání
 • polohování: vyvarovat se dlouhého ležení v poloze na zádech, pravidelné polohování na břicho a boky střídavě s posazováním, chůze.


Velmi důležitá je rychlá regenerace a posílení celkové obranyschopnosti. Existují ověřené silné antioxidanty jako např. přírodní astaxanthin s vitamínem D a omegou 3 v kombinaci s vitamínem C s lipozomálním vstřebáváním, které aktivují velmi rychle posílení imunitního systému přirozenou cestou.