Ιατρικό Κέντρο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

Πιστοποιημένος Εκτάκτως Νοσοκομειακός Ασθενοφόρος Γενικής Ιατρικής. Εξειδικευμένη θεραπεία για πόνους στην σπονδυλική στήλη και σκολίωση. 

Το ιατρικό μας κέντρο έχει ειδικές εγγυήσεις και εξειδικευμένες ικανότητες στους τομείς της γενικής ιατρικής, των εργασιακών-επαγγελματικών ιατρικών υπηρεσιών και με έμφαση στις νόσους του κινητικού συστήματος, ειδικότερα τη θεραπεία του πόνου στην πλάτη. Παρέχουμε εκπαιδευτική εκπαίδευση και πρακτική στις νοσοκόμες και τους νεαρούς γενικούς ιατρούς. Ο επικεφαλής ιατρός και εγγυητής της εξειδικευμένης ιατρικής περίθαλψης είναι ο π.α. κ. Δ. Κατσαράς, Ph.D. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο info@medikapraktik.cz.