Odborná léčba bolesti páteře

Součástí vyšetření je konzultace, klinické vyšetření a zhodnocení snímků, pokud jsou k dispozici. Pokud nejsou snímky k dispozici, budou doplněny v rámci naší ambulance. Závěrem každé konzultace je návrh řešení léčby bolestí zad, kdy možnosti našeho centra jsou neinvazivní nebo miniinvazivní výkony.

V rámci neinvazivního řešení můžeme nabídnout:

  • vertebrogenní Lewitovy manipulační techniky
  • cílené cvičení a nácvik cviků
  • infuzní analgetická terapie
  • fyzikální terapie: UZ, DD, Trabert..

Specializujeme se také na miniinvazivní  zákroky pod kontrolou přímé sonografie Ultrasound Clarius

  • cílené obstřiky Marcainem, Dopa-Medrolem
  • léčba krevní plazmou

Objednejte se na info@medikapraktik.cz nebo vyplňte formulář

Bludný kruh bolesti a jeho infuzní léčba

Neodolpasse obsahuje kombinaci známých účinných látek, a sice nesteroidního antiflogistika diklofenaku (v dávce 75 mg) a centrálního myorelaxancia orfenadrinu (v dávce 30 mg). Používá se především v léčbě kostní, kloubní a svalové bolesti, u spasmů, vertebrogenního algického syndromu a v terapii pooperační bolesti. Podává se v intravenózní infuzi po dobu 60–90 minut za monitorování základních životních funkcí, délka léčby je 5 až 10 dní. Denní dávka je jedna infuze o objemu 250 ml, výjimečně lze podat dvě infuze za den s odstupem 8 hodin.

Diklofenak, je-li podávaný krátkodobě, patří mezi nejbezpečnější NSAID. Vzhledem ke krátkodobému intravenóznímu podání zde odpadají gastrointestinální a kardiovaskulární obavy. Orfenadrin je centrálně působící látka. Jeho bezpečnostní profil odpovídá ostatním myorelaxanciím, dávka je však nízká. Kombinace diklofenaku s orfenadrinem ruší bludný kruh mezi bolestí a svalovou kontrakcí (bludný kruh bolesti).3 Fixní kombinace proto zajišťuje optimální účinnost. Lékaři se při podávání Neodolpasse nejvíce obávají krvácení a poklesu krevního tlaku.