Odborná léčba bolesti páteře

Em. prim. MUDr. Dimitris Kačaras

Internista 38 let praxe - em. primář, vedoucí lékař - všeobecný praktický lékař pro dospělé - odborný garant, školitel a pedagog - geriatrická, diabetologická i osteologická péče - em. primář Kliniky Surgal Brno, nemocnice Vysoké Mýto, vedoucí lékař osteocentra FN Hradec Králové - ex. pedagog Lékařská fakulta UK Praha - chiropraktik - klinický pracovník a specialista v léčbě nemoci páteře

Jaké odborné vyšetření provádím nad rámec ZP

. odborné neuro-myoskeletální celkové vyšetření

· zhodnocení a provedení rtg snímků

· chiropraktická a osteologická léčba bolesti páteře, skoliózy, osteoporózy

· cílené obstřiky kloubní a páteřní

· fyzikální terapie v ordinaci 

· infuzní analgetická léčba dle domluvy 

· rehabilitace a nácvik cviků, vytvoření individuálního cvičebního programu

Vyšetření trvá cca 45 -60 minut. Vyšetření a léčba se provádí po dohodě mimo ordinační dobu.

Objednejte se na info@medikapraktik.cz

Bludný kruh bolesti a jeho infuzní léčba

Neodolpasse obsahuje kombinaci známých účinných látek, a sice nesteroidního antiflogistika diklofenaku (v dávce 75 mg) a centrálního myorelaxancia orfenadrinu (v dávce 30 mg). Používá se především v léčbě kostní, kloubní a svalové bolesti, u spasmů, vertebrogenního algického syndromu a v terapii pooperační bolesti. Podává se v intravenózní infuzi po dobu 60–90 minut za monitorování základních životních funkcí, délka léčby je 5 až 10 dní. Denní dávka je jedna infuze o objemu 250 ml, výjimečně lze podat dvě infuze za den s odstupem 8 hodin.

Diklofenak, je-li podávaný krátkodobě, patří mezi nejbezpečnější NSAID. Vzhledem ke krátkodobému intravenóznímu podání zde odpadají gastrointestinální a kardiovaskulární obavy. Orfenadrin je centrálně působící látka. Jeho bezpečnostní profil odpovídá ostatním myorelaxanciím, dávka je však nízká. Kombinace diklofenaku s orfenadrinem ruší bludný kruh mezi bolestí a svalovou kontrakcí (bludný kruh bolesti).3 Fixní kombinace proto zajišťuje optimální účinnost. Lékaři se při podávání Neodolpasse nejvíce obávají krvácení a poklesu krevního tlaku.

Kombinace diklofenaku s orfenadrinem ruší bludný kruh mezi bolestí a svalovou kontrakcí (bludný kruh bolesti).  Doporučuji MUDr.Kačaras

Co znamená chiropraktická léčba?

Technika, kterou provádíme vyžaduje odborné znalosti a letité zkušenosti v myoskeletální medicíně - osteologii.  Provádíme uvolnění bloků, posuny obratlů a meziobratlových plotének. Léčbu skoliózy.

Foto z knihy " chiropraktická léčba" - autor MUDr. Dimitris Kačaras

léčba cílenými lokálními obstřiky s využitím akupunkturních bodů, okrskové anestezie atd.