Specializovaná ambulance všeobecného praktického lékařství prezentační video

antivirotikum:

TH: antivirotikum - Paxlovid

Kontrola osteoporózy nadstandard:

Měření kostní denzity (bederní páteř <60 & Kyčel > 60)
RTG bederní páteře (F+P)
Ca
P
25-ΟΗ Vit D3
Parathormon
Osteokalcin
Ortopedické vyšetření

cena:  2.800 Kč